محل تبلیغات شما
نمیدانم چه شده است ما را. کشوری که با اقتدار در جهان دارد پیشتازی میکند، مگر چه اتفاقی دارد برای مسئولینش می افتد که بعضی از متنفرترین افراد جهان برایش یاوه گویی می کنند. متاسفانه از جهتی که کشور مقتدر ایران اسلامی مورد تهدید قرار میگیرد و مسئولین دولت آنطور که باید دفاع نمی کنند و خوشبختانه از این جهت که قیافه پشت ماسک رفته آمریکا هر روز نمایان تر می شود در اذهان عمومی. در دولت تدبیر و امید با اینکه هنوز یک سال هم از دولت نگذشته، در این چند ماه

اعتماد به فهرست در انتخابات

حضور پرشور و حداکثری در انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات

پیام شفاهی رهبر انقلاب به تشکل‌های دانشجویی انقلابی: عرصه جنگ نرم بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک‌اش

دولت ,جهان ,آمریکا ,روز ,نمایان ,ماسک ,رفته آمریکا ,آمریکا هر ,ماسک رفته ,پشت ماسک ,قیافه پشت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سیاست نگار گام های نصب و راه اندازی