محل تبلیغات شما
علی با اصرار می‌گفت که مراقب بساطم هست تا برگردم؛ شاید فکر می‌کرد نمی‌خواهم زحمت دهم یا نگران جنس‌هایم هستم اما فقط نگران اعلامیه‌ها بودم. به گزارش خبرنگار حماسه و مقاومت باشگاه خبری فارستوانا»، گفتند، پیرمردی‌ست، انقلابی، بسیجی، رزمنده و جانباز. گفتند، کوله‌بار خاطرات دارد و حرف‌هایش گنجینه‌ای است؛ حتی لنز دوربین سید مرتضی آوینی» هم در با من سخن بگو دوکوهه» ثبت‌اش کرده؛ گفتند مویی سپید کرده و محاسنش را؛ او هنوز هیئت‌دار است و خوش صحبت.

اعتماد به فهرست در انتخابات

حضور پرشور و حداکثری در انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات

پیام شفاهی رهبر انقلاب به تشکل‌های دانشجویی انقلابی: عرصه جنگ نرم بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک‌اش

گفتند، ,نگران ,با ,هم ,سخن ,بگو ,من سخن ,با من ,در با ,هم در ,سخن بگو

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سیاست نگار