محل تبلیغات شما
در فرایند پرهیجانِ تبدیل دانشجوی امروز به مدیر و انسان برجسته ی فردا، بیش از همه چیز، توكل به خدا و استمداد از لطف و رحمت او به كار شما خواهد آمد. این است آنچه استعدادهای شما را شكوفائی و گام شما را استواری و دل شما را آرامش می بخشد.

اعتماد به فهرست در انتخابات

حضور پرشور و حداکثری در انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات

پیام شفاهی رهبر انقلاب به تشکل‌های دانشجویی انقلابی: عرصه جنگ نرم بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک‌اش

شكوفائی ,گام ,استعدادهای ,آنچه ,كار ,آمد ,شما را ,استعدادهای شما ,را شكوفائی ,شكوفائی و ,و گام

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

حکمت کهن